Tag: đi thuê nhà

Chia sẻ kinh nghiệm khi thuê nhà

Chia sẻ kinh nghiệm khi thuê nhà

Trong nhiều trường hợp, khi đề nghị ký hợp đồng dài hạn, người cho thuê sẽ đồng ý giảm giá so với mức bạn phải chi trả nếu chỉ thuê một vài tháng. Tìm được một căn hộ ưng ý

Bí quyết cho thuê nhà

Bí quyết cho thuê nhà

Hiện nay pháp luật về ngoại hối nghiêm cấm việc thỏa thuận cho thuê nhà bằng ngoại hối, kể cả việc ghi giá bằng ngoại tệ và quy đổi sang Việt Nam đồng. Không nên ghi giá thuê bằng ngoại